10 onmisbare ingrediënten voor innovatie

Om succesvolle innovatie mogelijk te maken moet je in je bedrijf beschikken over tien onmisbare ingrediënten. Op het moment dat deze ingrediënten onvoldoende aanwezig zijn ontstaan er knelpunten op innovatiegebied zoals projecten die lastig te beheersen zijn of een moeizame aansluiting van een succesvolle pilot op de bestaande salesorganisatie. Ben je niet tevreden over het innovatieresultaat in je bedrijf, omdat het onzichtbaar, onbeduidend of onbruikbaar is? Met de onderstaande toelichting per ingrediënt (klik erop) kun je nalopen hoe het in jouw bedrijf ervoor staat.

Strategie - richting en visie

De spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’ is nodig om te kunnen toetsen of innovatie initiatieven bijdragen om dat doel te bereiken. Teveel verschillende projecten zonder duidelijke richting zorgt ervoor dat de beleving bestaat dat men niet vooruit komt.​

Portfolio - zicht op landschap​

In het hele bedrijf zijn meerdere innovatieprojecten die lopen of opgestart worden. Overzicht is nodig om een goede verdeling van projecten te kunnen maken. Dit portfolio wordt dan meteen gebruikt om te checken of de projecten goed verdeeld zijn op horizon 1/2/3. Dit is nauw gekoppeld aan het lifecycle-management van bestaande producten/diensten.

Accounting – meten opbrengst

Om grip te krijgen (en houden) op de kosten én opbrengsten van innovatieprojecten is overzicht nodig. In tegenstelling tot reguliere projecten kunnen innovatieprojecten niet eenvoudig op ROI gestuurd worden. Op basis van een vaste set ‘reporting kpi’s’ is het eenvoudiger om de kansrijke projecten te herkennen én afscheid te nemen van projecten met te weinig potentie.​

Framework – standaard proces

Om niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden is het nodig om een standaard aanpak te hanteren. De ervaring die opgedaan wordt aan de hand van een standaard proces maakt dat het innovatieproces steeds soepeler en sneller verloopt. Ook maakt een standaard aanpak het mogelijk om verschillende innovatie activiteiten met elkaar te vergelijken.

Ecosysteem – innoveren met partners

Innoveren met klanten en partners gebeurt in een ecosysteem, waarbij iedere deelnemer zijn eigen expertise en ervaring inbrengt. De uitwisseling met andere partijen is nuttig om tot nieuwe innovatierichtingen te komen. Daarnaast is een ecosysteem een goede manier om van (potentiële) klanten beter te begrijpen waar knelpunten en uitdagingen liggen; dat zijn de onderwerpen waarop innovatie een goede kans maakt van waarde voor de klant te zijn.

Klantfocus – denken vanuit klant

Met alle expertise die bij een bedrijf aanwezig is, blijft het een uitdaging om te zoeken naar ‘klantproblemen die de moeite waard zijn om op te lossen’. Hiervoor is het noodzakelijk om voldoende kennis op te bouwen van de uitdagingen die een klant heeft bij de uitvoering van zijn bedrijfsprocessen.

Waardecreatie – effect bij klant

Zodra je als leverancier in staat bent om in te schatten welke van jouw producten/diensten bijdragen aan het oplossen van problemen waar een klant van wakker ligt, kun je de waarde die je genereert beter inschatten. Dit zorgt ervoor dat je op een ander niveau kunt samenwerken met je klant. Met het goed duiden van jouw toegevoegde waarde blijf je ook vaker weg uit simpele prijs/kwaliteit vergelijkingen.

Resources - juiste vaardigheden

Voor innovatie moeten de juiste resources in voldoende mate aanwezig zijn. Er moet een goede mix van eigenschappen voorradig zijn om een innovatieteam te vullen; van creatief denken tot projectmatig werken.

Cultuur – creëren innovatieruimte

Om innovatie te laten ontstaan is het nodig dat er ruimte bestaat die medewerkers kunnen gebruiken om een 1e verkenning te doen van innovatiekansen.

Creativiteit – denken in mogelijkheden

Het zien van mogelijkheden en het vermogen om een onderwerp te benaderen van verschillende kanten zijn van grote invloed op de slagingskans van innovatieprojecten. Het zoeken naar vergelijkbare situaties en het analyseren van alle componenten zorgt voor de benodigde ‘out-of-the-box’ benadering.

+31 06 11 45 14 04

© 2020 Designed & Developed by Mikomi

Leuk dat je er bent!

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website ga je akkoord met het gebruik hiervan.

Meer informatie in de cookieverklaring.

Deze website gebruikt cookies om voor de bezoeker beter te werken. Daarnaast zijn cookies in gebruik voor webstatistieken.